Informatie

Voor alle duidelijkheid willen wij toch graag vermelden dat iedereen welkom is op het feest.
U bent niet verbonden aan een lidmaatschap.

U kunt tegen betaling deelnemen aan diverse activiteiten en voor de toneel- en dansavonden
wordt entree geheven.

Draagt u het nijmansfeest ook een warm hart toe en wilt u het daarom wel financieel steunen?
Uw bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer: NL94RABO0374762228 t.n.v. Stichting Nijmansfeest.

Heeft u op- of aanmerkingen en misschien wel nieuwe ideeën wat betreft de invulling van het
feest, neem dan contact op ons.

Tijdens de feestdagen worden foto's genomen, die u later terug kunt zien op de site.
Staat u op een foto en wilt u dit liever niet?
Laat het ons weten, dan wordt de foto van de site gehaald.